Sinh hoạt học thuật chuyên môn Chi bộ Khối Nghiên cứu 1, Đảng bộ Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Ngày 12/8/2021, Chi bộ Khối Nghiên cứu 1, Đảng bộ Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật trực tuyến với nội dung "Tổng quan các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi trong và ngoài nước, các tồn tại của môi trường và xử lý chất thải chăn nuôi và đề xuất biện pháp" do TS. Đào Văn Thông, Phó Trưởng BM. Môi trường nông thôn trình bày. Hội nghị có sự tham gia của 62 đại biểu bao gồm lãnh đạo Viện, các cán bộ nghiên cứu trong Viện và các cán bộ khác quan tâm.

(Download bài trình bày tại đây)