Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV

Cập nhật vào ngày: 02 / 10 / 2015

Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV

Được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ IV. Hội nghị môi trường toàn quốc là sự kiện lớn của ngành Tài nguyên và Môi trường và của Quốc gia, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần.

Vào ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2015, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, với 05 sự kiện chính được diễn ra, bao gồm: (1) Phiên toàn thể Hội nghị; (2) Hội thảo quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; (3) Hội thảo khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (4) Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015; (5) Triển lãm quốc tế về môi trường.

Trong dịp này, Hội nghị vinh dự được chào đón sự hiện diện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời tham dự hội nghị có khoảng hơn 1.000 đại biểu là các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chỉnh phủ; các cơ quan của Đảng; Quốc hội, Bộ, Ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội ở Trung ương; Tỉnh ủy; Thành ủy; Ủy ban nhân dân; Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, một số tập đoàn, Tổng công ty và các doanh nghiệp; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường; các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình và các chuyên gia Quốc tế.

Trong Hội nghị năm nay, báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020. Đây là báo cáo chính thức cấp quốc gia đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường 5 năm qua (2011-2015), trên cơ sở đó đánh giá phân tích những thách thức về môi trường trong bối cảnh mới của thời kỳ hội nhập quốc tế. Từ đó đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020, nâng tầm công tác bảo vệ môi trường là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước. Nội dung báo cáo được xây dựng và chắt lọc từ tổng hợp kết quả công tác quản lý nhà nước, công tác bảo vệ môi trường (2011-2015) của các Bộ, ngành ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã lựa chọn 10 báo cáo tham luận tiêu biểu, đại diện cho các Bộ, ngành ở trung ương và địa phương để đưa vào chương trình nghị sự chính thức của Hội nghị, gồm: báo cáo của Ban tuyên giáo Trung ương; báo cáo của Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội; báo cáo của trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư; báo cáo của đại diện World Bank tại Việt Nam; báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); báo cáo của các địa phương làm tốt môi trường như Đã Nẵng, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ...

Trong các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ về môi trường, Viện Môi trường Nông nghiệp đã có một số sản phẩm về than sinh học và các chế phẩm vi sinh.

Biên tập

Đinh Việt Hưng