Thông báo tổ chức Hội nghị KH&CN Viện lần thứ III

Cập nhật vào ngày: 05 / 04 / 2023

Viện Môi trường Nông nghiệp thông báo tổ chức Hội nghị KH&CN Viện lần thứ III.
 
Thời gian tổ chức: Từ 8h00 - 17h00 ngày 04/4/2023
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Viện Môi trường Nông nghiệp
 
Link download báo cáo: www.mediafire.com/folder/8ynexwyxtrnrc