Viện Môi trường Nông nghiệp nghiệm thu hàng năm các nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2023

Cập nhật vào ngày: 29 / 12 / 2023

Ngày 28/12/2023, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức nghiệm thu hàng năm đối với các nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2023. Viện đã mời các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài Viện về các lĩnh vực nghiên cứu triển khai trong năm 2023 ngồi Hội đồng góp ý. Hội đồng đánh giá 100% các nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2023 đều đầy đủ hồ sơ pháp lý và sản phẩm theo thuyết minh, triển khai đúng tiến độ và kinh phí được giao, các sản phẩm đều đáp ứng đủ chất lượng khoa học.

Thông tin chi tiết về Hội đồng KHCN cấp cơ sở và danh sách các nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2023 được nghiệm thu

Phòng Khoa học và HTQT