Thông báo nghỉ Tết

Cập nhật vào ngày: 29 / 01 / 2019

Dịp Tết Âm lịch, cán bộ viên chức và người lao động nghỉ liền 09 ngày, từ ngày thứ Bẩy, ngày 02 tháng 02 năm 2019 đến hết Chủ Nhật, ngày 10 tháng 02 năm 2019.
 
Viện sẽ tiến hành Khai Xuân vào lúc 08 giờ 45 ngày 11 tháng 02 năm 2019 tại Hội trường tầng 4.
 
Trân trọng!