Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học khai xuân

Cập nhật vào ngày: 19 / 02 / 2016

Ngày 16/2/2016, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học khai xuân với chủ đề: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học môi trường nông nghiệp; Góc nhìn từ các kết quả của Viện và các đơn vị trong những năm vừa qua, thách thức và cơ hội”.

Tại hội thảo, dưới góc nhìn của một nhà khoa học, PGS. TS. Phạm Quang Hà đã nhấn mạnh, luận giải các chức năng của các đơn vị nghiên cứu trong Viện, các kết quả đạt được trong 5 năm vừa qua, những thách thức, cơ hội, nhu cầu và yêu cầu mới về các nội dung nghiên cứu hướng tới khách hàng, xã hội cần trong giai đoạn tới.

PGS. TS. Phạm Quang Hà, Chủ tịch HĐ Khoa học và Công nghệ Viện trình bày các phân tích về thành tựu và nhận định những thách thức và cơ hội trong nghiên cứu môi trường nông nghiệp, nông thôn

PGS. TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đưa ra một số định hướng cho Viện và các đơn vị trong tương lai

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng PGS. TS. Mai Văn Trịnh đưa ra một số định hướng và yêu cầu cụ thể đối với các đơn vị về nhiệm vụ của năm 2016 và trước mắt các bộ môn, trung tâm nghiên cứu trong Viện sẽ phải tổ chức Hội nghị khoa học của đơn vị mình, dự kiến từ 1/3 đến hết 15/4 để làm cơ sở cho các phấn đấu cụ thể về nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 và các năm tiếp theo của các đơn vị trong Viện.

 

BBT