Giấy mời tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật vào ngày: 03 / 12 / 2021

Kính gửi: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị, cùng toàn thể các cán bộ trực thuộc Viện
 
Văn phòng điều phối NTM phối hợp với Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về môi trường trong xây dựng nông thôn mới từ ngày 08/12-14/12, theo hình thức trực tuyến (Chi tiết giấy mời và Chương trình; đường Link tham gia lớp tập huấn đính kèm trong email này):
 
 
 
Các học viên tham gia đầy đủ các chuyên đề của lớp tập huấn được cấp giấy chứng nhận của BTC.
 
Trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ Viện về nội dung của lớp tập huấn trên.
 
 
Trân trọng!
Phòng Khoa học và HTQT