Thông tin một số học bổng của EU

Cập nhật vào ngày: 06 / 10 / 2018

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị và các cán bộ quan tâm


Phòng Khoa học và HTQT xin gửi thông tin một số học bổng hấp dẫn của EU đang mời gọi các ứng viên ASEAN trong đó có Việt Nam.
Thông tin chi tiết tham khảo link bên dưới:
 
 
Trân trọng cám ơn PGS. TS Phạm Quang Hà đã cung cấp thông tin