Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn/Trung tâm năm 2017

Cập nhật vào ngày: 28 / 12 / 2017

Kính gửi: Lãnh đạo Viện

                Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy tháng 12/2017, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Khoa học xin gửi Thông báo số 862/TB-MTNN-KH về việc Tổ chức Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn/Trung tâm năm 2017.
Nội dung chi tiết như file kèm theo
 
Trân trọng!