Tập huấn về phương pháp thuyết trình và trình bày báo cáo khoa học

Cập nhật vào ngày: 07 / 11 / 2016

Ngày 4/11/2016, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã phối hợp với BCH Đoàn TNCS HCM Viện tổ chức tập huấn về Phương pháp thuyết trình và trình bày báo cáo khoa học” tại hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp.

Buổi tập huấn do TS. Nguyễn Văn Toàn, Phó Trưởng khoa Tiếng Pháp Đại học Sư phạm Hà Nội thuyết giảng. Tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học Bordeaux - Pháp, với 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu về phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học đồng thời là Ủy viên hội đồng khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành viên chương trình đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Nguyễn Văn Toàn đã giới thiệu và truyền đạt đến các cán bộ khoa học của Viện những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong việc tiếp cần nguồn thông tin số, thiết kế báo cáo khoa học dưới dạng Power point, phân tích những điểm hạn chế trong việc trình bày và các kỹ năng cần thiết để có một bài trình bày hay về kết quả nghiên cứu khoa học.

Tham dự buổi tâp huấn đa số các cán bộ khoa học trẻ, có nhiệt huyết và có nhiều công trình khoa học có giá trị nhưng thường lại thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng và thuyết trình báo cáo khoa học. Sau khi lắng nghe những kinh nghiệm và kiến thức của giảng viên, trao đổi, các cán bộ đều nhận thấy đây là các kỹ năng cơ bản, cần thiết để làm sinh đọng ơn các bài trình bày về kết quả  nghiên cứu khoa học liên quan.

Đức Hiếu