Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đến thăm và làm việc với Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 29 / 05 / 2023

Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Viện Môi trường Nông nghiệp hân hạnh đón tiếp Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đến thăm và làm việc tại Viện. Tham gia cùng đoàn có Bà Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, GS.TS. Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cùng các lãnh đạo các phòng và chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Tại buổi làm việc, PGS. TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả nghiên cứu nổi bật của Viện trong giai đoạn 2015 – 2023. Các hoạt động được nhấn mạnh như quan trắc và cảnh báo môi trường; nghiên cứu giải pháp và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế tuần hoàn; giải pháp và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi; phát triển nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng công nghệ 4.0… và một số đề xuất hoạt động giai đoạn 2023-2025.

Tại buổi làm việc, các cán bộ lãnh đạo đơn vị của Viện cũng lần lượt báo cáo thực trạng, những khó khăn vướng mắc, rào cản trong nghiên cứu khoa học đơn vị mình. Những vướng mắc trong vấn đề tiền lương, cơ chế tự chủ, trong triển khai các hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn kinh phí thường xuyên, tổ chức đào tạo cán bộ…được các cán bộ Viện nhắc đến chủ yếu và xin được có các định hướng để tháo gỡ.

Đối với các kết quả đạt được của Viện trong giai đoạn vừa qua, GS.TS. Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng những nghiên cứu  của Viện còn mang tính đơn lẻ, chưa gắn kết được với các chuyên môn khác trong khối Viện về nông nghiệp, dẫn tới nhiều hạn chế trong phát triển các sản phẩm phù hợp với thực tiễn.

Cũng tại phiên họp, trong nội dung phát biểu của mình, Bà Nguyễn Giang Thu thay mặt Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá cao vai trò của Viện và sự phối hợp giữa Vụ và Viện trong thời gian qua. Về những khó khăn của Viện cũng là những khó khăn chung của nhiều đơn vị mà Bộ và Vụ cũng đang tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, cũng cần có từng bước để gỡ dần từ chính sách đến thực tế triển khai thực hiện.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trình bày, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã phân tích những tồn tại và định hướng một số giải pháp trước mắt như tăng cường hợp tác với các địa phương, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ. Trên quan điểm "Nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng", Thứ trưởng kêu gọi cán bộ Viện Môi trường Nông nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy và nghiên cứu theo cơ chế thị trường. Ông cho rằng, hiểu đúng vấn đề thì công việc sẽ thanh thoát, gánh nặng về thu nhập cũng giảm. Là đơn vị nghiên cứu môi trường nhưng hoạt động trong ngành nông nghiệp, Viện Môi trường Nông nghiệp sẽ bị cạnh tranh bởi các viện chuyên ngành khi đi sâu vào từng lĩnh vực như thủy sản, chăn nuôi, thủy lợi. Do đó, Thứ trưởng gợi ý Viện nên đề xuất hoặc nghiên cứu những vấn đề mang tính liên ngành, giải quyết các nhiệm vụ mang tính bao trùm dựa theo các chiến lược, đề án mới do Bộ ban hành. Thứ trưởng giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tập trung định hướng công việc, nhiệm vụ cho từng bộ môn, trung tâm của Viện Môi trường Nông nghiệp, giúp cán bộ Viện yên tâm công tác.  

Kết thúc buổi làm việc PGS. TS. Mai Văn Trịnh thay mặt Viện gửi lời cảm ơn đến Thứ trưởng và đoàn công tác đồng thời hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ giao trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi làm việc:

Phòng Khoa học và HTQT