Thông báo kết quả Hội nghị các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế 27 - 28 tháng 9 năm 2017

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2017

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp đã diễn ra Hội nghị các nhiệm vụ hợp tác quốc tế giai đoạn 2011-2016 (IAE’ Special Scientific Days, 27-28 Sept.2017). Sự kiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ngày 27/9 có 50/59 viên chức đăng ký tham gia với 11 báo cáo của các cán bộ trực thuộc các đơn vị trong Viện;

Ngày 28/9 có 48 viên chức tham gia, 13 khách mời từ đơn vị bạn, Lãnh đạo VAAS, Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban Đào tạo sau đại học. Ngày 28/9 có 9 báo cáo trong đó có 2 báo cáo do chuyên gia nước ngoài trình bày (PGS.TS. Toshiki Tsubota Trường Đại học Công nghệ Kyushu, Nhật Bản; TS. Peter Landrach đến từ CIAT và 3 báo cáo đến từ chuyên gia các đơn vị bạn. Báo cáo đề dẫn do PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ, nguyên giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam trình bày.

Cuối mỗi ngày, hội nghị đã nghe các góp ý của các đại biểu và định hướng cho các hoạt động tiếp theo.

Ngày 2/10: Lãnh đạo Viện và Ban tổ chức Hội nghị đã họp tổng kết rút kinh nghiệm và đánh giá chung như sau:

1.   Hội nghị đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng, nhiều bài học quí báu trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện. Tạo không khí và môi trường nghiên cứu khoa học quốc tế cho tất cả các cán bộ trong viện.

2.   Các đơn vị, các nhà khoa học, nghiên cứu viên trong Viện được phân công tổ chức, chuẩn bị các báo cáo đã rất cố gắng để có kết quả tốt nhất cho Hội nghị.

3.   Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và các đại biểu khách mời đánh giá rất cao hoạt động này của Viện. Lãnh đạo Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đề nghị Viện Môi trường Nông nghiệp tiếp tục duy trình hoạt động này hàng năm và chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn vị khác.

4.   Các hoạt động tiếp theo là: Cần hoàn chỉnh các bài viết đảm bảo chất lượng để có thể in cuốn. Các bài báo có thể được đăng cùng số của tạp chí tiếng Anh hoặc gửi đăng ở một số tạp chí trong nước xuất bản bằng tiếng Anh hoặc tạp chí nước ngoài, như kế hoạch của Viện đã đề ra.

5.    Các bộ môn, trung tâm cần có các buổi sinh hoạt học thuật tương tự ở đơn vị mình (với qui mô nhỏ và thường xuyên hơn) để tăng cường kiến thức, kỹ năng và thái độ trong môi trường hoạt động khoa học ngày càng tiến bộ và hội nhập hơn. Tạo môi trường rèn luyện cho tất cả các nghiên cứu viên đặc biệt là các cán bộ trẻ.

6.   Nhân dịp này, Lãnh đạo Viện, Ban tổ chức Hội nghị xin chân thành cám ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả các đại biểu, sự động viên khích lệ của lãnh đạo Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và  các nhà khoa học đi trước,  sự cố gắng của tất cả cán bộ, của các đơn vị và cá nhân trong Viện và sự hỗ trợ một phần về kinh phí của một số đề tài, dự án cho công tác hậu cần của sự kiện này./.

Kết quả Hội nghị các nhiệm vụ Hợp tác quốc tế 27 - 28 tháng 9 năm 2017