Đại hội Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật vào ngày: 22 / 03 / 2023

Ngày 17/3/2023, Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Về dự Đại hội có Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Đồng chí Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở các Viện khu vực Hà Nội: Viện Nghiên cứu Ngô, Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Bảo vệ thực vật và toàn thể đoàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp.

Theo Báo cáo tổng kết, hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp có 09 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 107 đoàn viên. Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp đã hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị viên chức hàng năm và tổ chức thành công các hoạt động phong trào. Đại hội đã đánh giá BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp nhiệm kỳ 2017-2023 đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tuy nhiên, ngoài những mặt đạt được, BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp nhiệm kỳ 2017-2023 cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền giao dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong viên chức, người lao động nhìn chung còn chức thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục, chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn, chưa tổ chức thường xuyên các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao...Từ đó, BCH Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, các đại biểu ngoài đánh giá những mặt đạt được, phân tích những hạn chế cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội III và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2023. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Viện; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo,….

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Viện, Đồng chí Mai Văn Trịnh – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đánh giá cao các kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Viện thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tăng cường các hoạt động phong trào, nâng cao trí lực cho người lao động.  

Đ/c Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy Viện Môi trường Nông nghiệp phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn cơ sở Viện Môi trường Nông nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí và 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch CĐ VAAS và Đ/c Mai Văn Trịnh, Bí thư ĐU Viện MTNN trao tặng giấy khen, quà lưu niệm cho các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2017 – 2023 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

BCH Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu đồng chí Trần Văn Thể, Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Chủ tịch Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2023 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn viên công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp và khách mời tham dự Đại hội chụp ảnh kỷ niệm.

Đỗ Thị Thùy Dung