NCS Hà Mạnh Thắng bảo vệ Luận án Tiến sĩ

Cập nhật vào ngày: 02 / 05 / 2019

Ngày 25/4/2019, tại Hội trường tầng 2 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, NCS Hà Mạnh Thắng (Trưởng Bộ môn Hóa môi trường, Viện Môi trường Nông nghiệp) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Tên đề tài: "Nghiên cứu cadimi trong một số nhóm đất ở Việt Nam và tích lũy cadimi trong rau ăn lá"

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Quang Hà

                                    PGS. TS. Nguyễn Đình Mạnh