Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật vào ngày: 01 / 11 / 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (link bên dưới)

Thời gian: 7h00 ngày 12/11/2022 (thứ 7)

Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT Km 12+200 Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

VAAS_TB TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2