Viện Môi trường Nông nghiệp bổ nhiệm Trưởng Phòng Khoa học và HTQT

Cập nhật vào ngày: 06 / 11 / 2019

Chiều ngày 5/11/2019, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đối với TS. Nguyễn Văn Thiết, nguyên Phó Trưởng Phòng Khoa học và HTQT.

QĐ số 477/QĐ-MTNN-VP bổ nhiệm có thời hạn Trưởng Phòng Khoa học và HTQT