Hội nghị Viên chức và tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024 Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 06 / 02 / 2024

Ngày 31/01/2024, BCH Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2023 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024.

Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

Đ/c Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng báo cáo kiểm điểm Ban lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023

Tại Hội nghị, đại biểu tiến hành thảo luận, rà soát, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các quy chế gồm: 1) Quy chế hoạt động nội bộ; 2) Quy chế chi tiêu nội bộ; 3) Quy chế hoạt động khoa học công nghệ; 4) Quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn; 5) Quy chế Đánh giá chất lượng hàng năm đối với viên chức, người lao động có đóng bảo hiểm. 100% cán bộ, viên chức đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của năm 2024 và nghị quyết hội nghị. 

Đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận nội dung chương trình hội nghị

Hội nghị đã tuyên dương và trao các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đ/c Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trao Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT cho các cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 - 2022

Được sự ủy quyền của BCH Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đồng chí Trần Văn Thể, UV BCH Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Phó Viện trưởng – Chủ tịch Công đoàn Viện đã trao tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đ/c Trần Văn Thể, Phó Viện trưởng – Chủ tịch Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp trao quà Tết Giáp Thìn 2024 cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đã trao tặng quà cho đồng chí Đỗ Phương Chi, Quyền Giám đốc Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ môi trường nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/12/2023.

BCH Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp