Hội thảo tham vấn chuyên gia xây dựng Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 2 Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia xây dựng Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành nông nghiệp do PGS. TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng chủ trì. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và PTNT; Các chuyên gia về chính sách, trồng trọt, chăn nuôi, môi trường đến từ Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn; Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Viện Bảo vệ thực vật; Viện Chăn nuôi; Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

Mở đầu hội thảo, PGS.TS. Mai Văn Trịnh đã phát biểu về những lý do và sự cần thiết để xây dựng Kế hoach giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa ngành nông nghiệp. Trên cơ sở bản dự thảo đã được xây dựng bởi Viện Môi trường Nông nghiệp, các đại biểu đã cũng thảo luận và đưa ra các ý kiến điều chỉnh về các chỉ tiêu và các vấn đề cần được đề cập trong dự thảo. Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh việc bám sát Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 và Quyết định số 1746/2019/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và sư phù hợp với thực tế sản xuất nông nghiệp tại các địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp.

Dự thảo sẽ còn được tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện, Chủ trì hội nghị đã đề nghị Viện Môi trường Nông nghiệp tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Một số hình ảnh Hội thảo

Nguyễn Đức Hiếu