Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016: Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững

Cập nhật vào ngày: 03 / 10 / 2016

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016: Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững

Ngày 21/9/2016 tại Hà Nội, Viện Môi trường Nông nghiệp phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo, tập huấn về Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn. Tham gia Hội thảo gồm 60 đại biểu đại diện từ các Cục, Vụ, Viện và đại diện các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

Nhân dịp này, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016: Hãy hàng động vì môi trường đô thị xanh, bền vững. Trong bối cảnh môi trường nông nghiệp, nông thôn vẫn còn bị ô nhiễm nghiêm trọng, sử dụng chất cấm trong sản xuất nông sản còn có nhiều diễn biến phúc tạp, kết hợp với các nội dung hội thảo tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn, Viện đã chọn chủ đề “Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016: Xây dựng nông thôn xanh, sạch, sản xuất nông sản an toàn” để chuyển tải những thông điệp quan trọng đến các doanh nghiệp về thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Thay mặt cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ông Đinh Vũ Thanh – Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã phát động hưởng ứng chiến dịch và yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có mặt tại Hội thảo, và thông qua Hội thảo để phát động tới các doanh nghiệp, cơ quan liên quan thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường bằng các hành động thiết thực như tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động làm sạch môi trường sống, tái sử dụng phế phụ phẩm, chất thải nông nghiệp nông thôn, nói không với chất cấm, kiên quyết đấu tranh với thực phẩm bẩn để nông thôn nước ta xanh ngày càng xanh hơn, nông sản ngày càng đảm bảo an toàn hơn.

          Các đại biểu tham dự Hội thảo đã cùng nhau ghép nên một bức tranh nông thôn xanh và cùng quyết tâm hướng đến xây dựng nông nông thôn xanh, sạch, bền vững – sản xuất nông sản an toàn.

Hồng Dung

Các đại biểu tham gia ghép bức tranh nông thôn xanh, sạch và bền vững

Ông Đinh Vũ Thanh – Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại Hội thảo