Kết quả Hội nghị Khoa học cấp Bộ môn/Trung tâm năm 2017

Cập nhật vào ngày: 07 / 02 / 2018

Hội nghị khoa học các Bô môn, trung tâm đã thành công tốt đẹp với các báo cáo trình bày có hàm lượng thông tin khoa học cao. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo các đơn vị để góp ý cho thông tin khoa học, phần trình bày, diễn đạt của các báo cáo viên. Các báo cáo viên đều là các nhà khoa học trẻ của Viên trình bày rất tự tin, lưu loát. Suốt Hội nghị có nhiều câu hỏi trao đổi, thảo luận đã được các báo cáo viên trả lời thấu đáo. Qua 3 ngày diễn ra Hội nghị, các báo cáo viên và các nhà khoa học trẻ trong Viện đã rút ra cho mình được nhiều bài học quý giá phục vụ sự nghiệp nghiên cứu khoa học.