Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở các Nhiệm vụ Khoa học, Công nghệ năm 2016 của Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 26 / 12 / 2016

Ngày 25 tháng 12 năm 2016, Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức Hai Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu cơ sở các đề tài KHCN thực hiện trong năm 2016 theo Quyết định số 751/QĐ-MTNN-KH ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Viện Môi trường nông nghiệp;

Hội đồng 1 diễn ra vào buổi sáng ngày 25/12/2016 tại hội trường Viện MTNN bao gồm 7 thành viên, do PGS.TS Phạm Quang Hà – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện MTNN là Chủ tịch Hội đồng và TS. Bùi Quang Đãng – Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên hội đồng thuộc Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng các nhà khoa học trong Viện. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và Phòng Tài chính, Kế toán đều có thành viên tham gia Hội đồng. Kết quả: đề tài độc lập cấp Nhà nước và Dự án khuyến nông trung ương do Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học thực hiện được nghiệm thu mức đạt và Đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường nông nghiệp nông thôn do Bộ môn Mô hình hóa và CSDL thực hiện được nghiệm thu mức xuất sắc; Trong đó đề tài này đã xây dựng được 1 trang web tại địa chỉ http://mtnn.mard.gov.vn/ cho phép người truy cập sử dụng ngân hàng dữ liệu về môi trường nông nghiệp. Trang web này được xây dựng chuẩn theo hệ thống tên miền của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cơ sở dữ liệu đươc lưu trữ trên hệ thống quản lý server của Cục thông tin thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT nên rất an toàn về bảo mật và cập nhật dữ liệu. Từ trang web này, người truy cập có thể xem các điểm quan trắc về MTNN trong bản đồ, xem thông tin, vẽ đồ thị và in ấn số liệu. Trang web phân cấp mức độ giới hạn người dùng thành nhiều mức để tiện cho việc quản lý, cập nhật thường xuyên dữ liệu và truy xuất dữ liệu.

Hội đồng 2 diễn ra vào buổi chiều cùng ngày do PGS.TS Mai Văn Trịnh – Viện trưởng Viện MTNN, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện làm Chủ tịch Hội đồng. Sáu đề tài thuộc các đơn vị trong Viện đã được nghiệm thu, trong đó có 5 đề tài đạt mức xuất sắc. Đề tài Khung Phát thải Khí nhà Kính của ThS. Bùi Thị Phương Loan đã xây dựng được một cuốn sổ tay về hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính đã được Bộ phê duyệt. Ba đề tài Quan trắc môi trường nông nghiệp tại miền Bắc, Tây Nguyên và miền Nam đều được xuất sắc và đây là đề tài thuộc nhiệm vụ quan trắc môi trường quốc gia theo đặt hàng của Bộ. Đề tài hội thảo tập huấn những quy định pháp luật BVMT do TS. Trần Văn Thể - Phó Viện trưởng chủ trì đạt kết quả xuất sắc.

Đăng bài

 

Đinh Việt Hưng