Viện Môi trường Nông nghiệp 12 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật vào ngày: 11 / 04 / 2020

Viện Môi trường Nông nghiệp được thành lập ngày 10 tháng 4 năm 2008 theo Quyết định số 1084/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hôm nay, Viện Môi trường Nông nghiệp tròn 12 năm thành lập và phát triển. Chức năng nhiệm vụ của Viện được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT giao tại Quyết định 67/QĐ-BNN ngày 27 tháng 5 năm 2008 và được điều chỉnh bổ sung trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động và cơ cấu lại các đơn vị nghiên cứu chuyên môn và vùng theo Quyết định số 3175/QĐ-BNN-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thời gian đầu thành lập, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của Viện rất nghèo nàn với 43 viên chức (1 PGS.TS, 4 tiến sĩ, 16 thạc sĩ, 16 kĩ sư cử nhân, 6 kĩ thuật viên). Sau 12 năm thành lập Viện đã thay đổi cơ bản cả về đội ngũ khoa học, chất và lượng trong nghiên cứu khoa học ngày cành được nâng cao, cơ sở vật chất được cải thiện vượt bậc. Đến nay Viện có 126 cán bộ (gồm 2 PGS, 14 tiến sĩ, 65 thạc sĩ, 45 kỹ sư và cử nhân). Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện đã có nhiều bước tiến vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu đáng được ghi nhận.

* Về hoạt động Khoa học Công nghệ:

Trong 12 năm qua, Viện đã được Nhà nước giao thực hiện 235 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 26 đề tài cấp nhà nước, 100 đề tài cấp Bộ, 01 dự án khuyến nông Quốc gia, 14 đề tài cấp cơ sở, 16 đề tài phối hợp, 55 dự án hợp tác quốc tế và 18 đề tài cấp địa phương. Tổng số kinh phí hoạt động của Viện 12 năm qua là 307,45 tỷ đồng, trong đó kinh phí cho nhiệm vụ thường xuyên là 49,02 tỷ đồng, kinh phí từ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước là 45,0 tỷ đồng, nhiệm vụ cấp Bộ là 62,4 tỷ đồng, nhiệm vụ hợp tác quốc tế là 23,42 tỷ đồng,  kinh phí hợp tác với địa phương là 14,718 tỷ đồng, đề tài nhánh, phối hợp là 4,14 tỷ đồng, hợp đồng dịch vụ là 97,55 tỷ đồng. Viện cũng được Nhà nước đầu tư 48,37 tỷ đồng cho nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở vật chất và 70 tỷ đồng cho dự án tăng trưởng xanh.

Trong 12 năm qua, Viện đã chủ động chuyển giao các hơn 80 quy trình và sản phẩm khoa học công nghệ cho 59 tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực: Xử lý ô nhiễm môi trường; Sản xuất Rau theo VietGAP; Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; Sản xuất phân bón hữu cơ, hữu cơ sinh học; Canh tác bảo vệ đất; Than sinh học; Diệt trừ một số loài thực vật ngoại lai; Biến đổi khí hậu;… phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

Đến nay, Phòng thí nghiệm của Viện đáp ứng được hầu hết các nhu cầu phân tích chất lượng môi trường và chất lượng nông sản, phạm vi cung ứng dịch vụ phân tích lên tới 281 thông số trên các nền mẫu: Thức ăn chăn nuôi, thủy sản, chất cải tạo môi trường, đất, nước, không khí, nông sản, thực phẩm, hóa chất diệt côn trùng,… đặc biệt Viện có đầu tư hệ thống sắc ký khí hiện đại chuyên dụng dùng cho mục đích đo kiểm phát thải khí nhà kính (CH4, N2O và CO2). Hệ thống phòng thí nghiệm đã được văn phòng công nhận chất lượng (BOA) – Bộ khoa học công nghệ công nhận là phù hợp yêu cầu ISO/IEC 17025:2005, mã số: VILAS 621; được bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường, mã số: VIMCERTS 082; được cục Môi trường bộ Y tế  đánh giá là đơn vị thử nghiệm thuốc diệt côn trùng; hiện nay phòng thí nghiệm đang tiếp tục mở rộng phạm vi được chỉ định ở các lĩnh vực Môi trường lao động, phân bón,...

Lấy mẫu CH4 ngoài đồng ruộng

Phân tích chỉ tiêu về môi trường đất, nước, không khí trong phòng thí nghiệm Trung tâm Phân tích

Bộ môn Sinh học môi trường phân tích vi sinh vật trong phòng thí nghiệm

Viện trưởng, PGS.TS. Mai Văn Trịnh kiểm tra máy đo môi trường không khí ngoài trời

* Về đào tạo, xuất bản và công bố công trình khoa học công nghệ:

Trong 12 năm qua, các nhà khoa học của Viện Môi trường Nông nghiệp đã công bố 318 công trình khoa học, gồm 16 đầu sách chuyên ngành; 07 sổ tay hướng dẫn; 42 bài báo quốc tế trong đó có 38 bài báo thuộc danh mục ISI, SCOPUS; 01 kỷ yếu khoa học, 06 số tạp chí chuyên đề về môi trường nông nghiệp (05 số trên Tạp chí khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 01 trên Tạp chí Nông nghiệp và PTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Viện tham gia đào tạo cho 22 lượt nghiên cứu sinh, hàng chục học viên cao học, đào tạo tập huấn cho hàng nghìn nông dân ứng dụng giải pháp công nghệ trong xử lý ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn và sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ghi nhận những kết quả hoạt động, Viện đã được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 3, 2 lần được Thủ tướng tặng bằng khen, 3 lần Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác. Để có được những thành tựu trên, Viện Môi trường Nông nghiệp xin gửi lời tri ân đến Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ/Ngành, cơ quan Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương trong cả nước, các tổ chức trong nước và quốc tế cùng toàn thể cán bộ đã và đang công tác tại Viện quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ và đồng hành với Viện trong 12 năm qua. Đây cũng là trách nhiệm và sứ mệnh để Viện tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

* Một số hình ảnh về sản phẩm và chuyển giao công nghệ của Viện:

Hệ thống xử lý bao bì thuốc BVTV do Viện MTNN nghiên cứu và sản xuất

Sản phẩm chế phẩm xử lý môi trường của Viện

Công nghệ tổng hợp xử lý nước thải trong nhà máy chế biến tinh bột sắn.

Viện Môi trường Nông nghiệp.