Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức Seminar về An ninh lương thực và Kiểm soát sinh học ngày 19 tháng 4 năm 2018

Cập nhật vào ngày: 24 / 04 / 2018

Ngày 19/4/2018, Viện Môi trường vinh dự được đón tiếp và trao đổi với 2 chuyên gia quốc tế về một số lĩnh vực như An ninh lương thực, kiểm soát sinh học

1. Dr. Ad Spijkers cố vấn độc lập về An ninh lương thực và Phát triển nông nghiệp, nguyên Giám độc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội

2. Dr. Kris A.G. Wyckhuy chuyên ngành công trùng học 

Tham gia thảo luận có Hội đồng Khoa học và Công nghiệ và một số cán bộ khoa học trẻ tiêu biểu đại diện cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Viện Môi trường Nông nghiệp

Các chuyển gia đã trình bày và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong những lĩnh vực nghiên cứu cho các cán bộ khoa trẻ để có thêm kiến thức và định hướng trong nghiên cứu khoa học