Hội nghị viên chức, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 4 Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức Hội nghị viên chức, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí PGS.TS. Phạm Quang Hà nguyên Bí thư Đảng uỷ-nguyên Phó Viện trưởng, các đồng chí đại diện cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên và cán bộ viên chức đang công tác tại Viện. Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị và các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, chỉ rõ các nguyên nhân khách quan và chủ quan trong công tác năm 2020, từ đó xác định các nhiệm vụ chính và các giải pháp có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Mai Văn Trịnh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo nêu rõ, năm 2020 là năm quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội của nước ta. Đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo vượt qua thách thức, khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 với chất lượng, trách nhiệm và hiệu quả cao nhất.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2021, đồng chí Viện trưởng khẳng định Viện Môi trường Nông nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, quyết tâm đẩy mạnh tinh thần đoàn kết tập thể gắn với đề cao ý thức, trách nhiệm cá nhân và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo. Chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới gắn với các yêu cầu phát triển đất nước và phát triển ngành NN&PTNT cũng như bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn.

2. Đổi mới căn bản hoạt động công bố, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng và uy tín trong hoạt động nghiên cứu của Viện, phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, Địa phương xây dựng các chương trình nghiên cứu gắn với thực tiễn sản xuất và các chương trình nghiên cứu mang tính chiến lược.

4. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức Viện trên cơ sở đề án vị trí việc làm; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

5. Đẩy mạnh hợp tác với các Bộ, Ban, Ngành, Địa phương và hợp tác quốc tế, đặc biệt chú trọng việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện rộng rãi trong và ngoài nước.

6. Phấn đấu mỗi đơn vị nghiên cứu trong năm 2021 có 01 sản phẩm được công nhận bao gồm Quy trình công nghệ; Bài báo quốc tế; Sổ tay hướng dẫn; Sách; Đề xuất được tuyển chọn, phê duyệt.

Hội nghị cũng đã nghe Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày “Báo cáo tổng kết công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020”.

Tiếp đến, Hội nghị cùng nhau thảo luận và biểu quyết thông qua các quy chế sửa đổi: Quy chế hoạt động nội bộ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế sử dụng và quản lý tài sản; Quy chế hoạt động công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn.

Kết thúc phiên thảo luận, Hội nghị thống nhất và biểu quyết thông qua các quy chế. Hội nghị tiếp tục tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của cấp trên lãnh đạo Viện đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 từ cấp Bộ trở lên (Bằng khen Bộ trưởng, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ).

Đồng chí Mai Văn Trịnh đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Viện phát biểu kết luận bế mạc Hội nghị.

Một vài hình ảnh của Hội nghị.

Nguyễn Đức Hiếu