Diễn đàn thanh niên với sự nghiệp phát triển Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 13 / 10 / 2016

Ngày 12/10/2016, Liên chi Đoàn TNCS HCM Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Thanh niên với sự nghiệp phát triển Viện”. Diễn đàn diễn ra dưới hình thức chia sẻ, đối thoại giữa thanh niên với Lãnh đạo Viện trong việc định hướng hoạt động khoa học của thanh niên, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ Viện. Buổi đối thoại có sự tham gia của đồng chí Mai Văn Trịnh, Viện trưởng và đồng chí Trần Văn Thể, Phó Viện trưởng phụ trách công tác Đoàn, cùng các đoàn viên thuộc Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Môi trường Nông nghiệp.

Mở đầu diễn đàn, đồng chí Đỗ Thị Hồng Dung, Bí thư Liên Chi Đoàn Viện đã báo cáo tóm tắt kết quả lấy phiếu ý kiến của đoàn viên về những khó khăn, thuận lợi, quan điểm và định hướng của mỗi đoàn viên và những vấn đề đoàn viên thanh niên muốn chi sẻ, trao đổi và đối thoại với Lãnh đạo Viện. Với những thuận lợi như môi trường làm việc thân thiện, nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo và đồng nghiệp hay những khó khăn như sự hạn chế về kinh nghiệm, những thiếu thốn về cơ sở vật chất…đã được các bạn đoàn viên đề cập trong phiếu và tổng hợp trong báo cáo. Dựa trên báo cáo đánh giá từ các đoàn viên, Lãnh đạo Viện đã bao quát được, hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và các trăn trở của đoàn viên đối với sự nghiệp phát triển Viện hiện nay.

Trên cơ sở những báo cáo, các đoàn viên thanh niên đã trao đổi thẳng thắn, đạt ra những vấn đề, những mối quan tâm của đoàn viên trong sự nghiệp phát triển Viện. Viện trưởng Mai Văn Trịnh, Phó Viện trưởng Trần Văn Thể đã tiếp nhận, thẳng thắn trả lời, chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm công tác đến tất cả các đoàn viên. Các vấn đề được thảo luận sâu hơn liên quan đến các đoàn viên như việc định hướng khoa học thế nào cho phù hợp, làm sao để xây dựng được đề xuất nghiên cứu, những kênh nghiên cứu nào thanh niên có thể tham gia, những kỹ năng nào cần thiết để hoàn thiện năng lực chuyên môn cho mỗi đoàn viên thanh niên.

Trong không khí vui vẻ, Lãnh đạo Viện đã chia sẻ những kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu đồng thời giúp các đoàn viên hiểu được các phương pháp tham gia nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng chỉ ra những điểm mạnh điểm còn hạn chế cần phải khắc phục của Đoàn viên, những kiến thức còn thiếu sót cần trau dồi và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, những trụ cột trong tương lai của Viện Môi trường Nông nghiệp. Lãnh đạo Viện cũng đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ hỗ trợ cho công tác đoàn, công tác thanh niên và yêu cầu BCH Liên chi Đoàn xây dựng các kế hoạch, hoạt động cụ thể về chuyên môn, tập huấn, seminar, diễn đàn cùng với công tác phong trao để Lãnh đạo Viện, các đơn vị có nhiều cơ hội hơn giao lưu, chia sẻ và giáo dục thanh niên để thanh niên thực sự trở thành lực lượng xung kích trong mọi hoạt động của Viện.

Đồng chí Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp chia sẻ với Đoàn viên con đường nghiên cứu khoa học của bản thân

 

Diễn đàn: Thanh niên trong sự nghiệp phát triển Viện với sự tham gia của Lãnh đạo Viện cùng Đoàn viên Viện Môi trường Nông nghiệp

 

Đồng chí Trần Văn Thể chia sẻ các phương pháp nghiên cứu khoa học với Đoàn viên

 

Lãnh đạo Viện và Thanh niên chụp ảnh lưu niệm tham gia diễn đàn “ Thanh niên trong sự nghiệp phát triển Viện”

 

Bài và ảnh Nguyễn Đức Hiếu