Thông báo: Tổ chức buổi Báo cáo kết quả tham dự hội thảo, tập huấn tại nước ngoài

Cập nhật vào ngày: 29 / 05 / 2018

Kính gửi: - Lãnh đạo Viện

                  - Các đơn vị trực thuộc Viện

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Phòng Khoa học & HTQT kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức buổi báo cáo kết quả tham dự hội thảo, tập huấn tại nước ngoài, cụ thể như sau:

1. ThS. Đàm Trọng Anh – Bộ môn Sinh học môi trường với báo cáo “A rapid quantification method for tissue Na+ and K+ concentrations in salt-tolerant and susceptible accessions in Vigna vexillata (L.) A. Rich”;

2. ThS. Đinh Tiến Dũng – Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ môi trường với báo cáo “Ứng dụng và phát triển công nghệ Biogas trong xử lý nước thải tại Trung Quốc”.

- Thời gian: từ 9h00 - 11h00, thứ sáu,  ngày 1 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp

   Kính mời tất cả các nhà khoa học của Viện tham dự./.