Học bổng Tiến sĩ và tài trợ nghiên cứu tại Đức - Quản lý nước bền vững

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2017

Chương trình cung cấp cho sinh viên trình độ cao có cơ hội để hoàn thành chương trình tiến sĩ trong nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực chuyên đề "Nước và Năng lượng", "Nước và dinh dưỡng", "Nước và Môi trường", "Nước và Y tế" hoặc "Nước ở các khu đô thị". Các nghiên cứu sẽ được thực hiện ở Đức và nên định hướng công nghệ. Mục tiêu của chương trình là hội tụ đủ tiêu chuẩn chuyên gia trong quản lý nước bền vững cho các quốc gia tương ứng, tăng cường hợp tác công nghệ giữa Đức và các nước.

Có thể đăng ký đến ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Thông tin chi tiết có thể xem tại đây