Mừng Xuân Ất Mùi- 2015

Cập nhật vào ngày: 19 / 03 / 2015

Chào mừng Năm mới Ất Mùi!

Viện Môi trường Nông nghiệp Niềm vui có nhiều,

Đề tài, Dự án được tiêu nhiêu tiền,

Nhiệm vụ Môi trường được ưu tiên,

Thủ trưởng các cấp ghi nhớ đầu tiên việc này.

 

Các Nhà Khoa học hăng say,

Miệt mài nghiên cứu chung tay hết mình,

Môi trường Sống được hồi sinh,

Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp chúng mình cùng lo.

 

Nghiên cứu cũng như hát hò,

Hết lòng, hết sức lo cho vẹn toàn,

Cuối năm ta lại liên hoan,

Đầu xuân năm mới ngập tràn niềm vui.

 

Chào mừng Năm mới Ất Mùi,

Viên chức cả Viện hãy vui hết mình,

Nào! Hãy nâng cốc vì môi sinh,

Môi trường Nông nghiệp chúng mình chung tay,

Xây dựng Viện phát triển từng ngày.

 

Thành tựu Khoa học hữu ích, có ngay càng nhiều,

Cuộc sống đầy đủ tiền tiêu!

Môi trường Nông nghiệp hết tiêu điều, nhiễm ô!

Tiến lên! Con Cháu Cụ Hồ,

Chung tay gìn giữ cơ đồ Việt Nam.

Hà Nội ngày 1 tháng 1 năm Ất Mùi

Viện Môi trường Nông nghiệp  ngày 19-2-2015

TS. Trần Đình Phả