Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam làm việc với Viện Môi trường Nông nghiệp đầu xuân 2017

Cập nhật vào ngày: 16 / 02 / 2017

Ngày 10/2/2017, Ban Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, gồm PGS.TS. Trịnh Khắc Quang – Quyền Giám đốc, PGS.TS. Phạm Văn Toản – Phó Giám đốc, TS. Nguyễn Văn Tạo – Phó Giám đốc, cùng Lãnh đạo các Ban (Khoa học và HTQT, Ban Tổ chức cán bộ) đã có buổi làm việc với Viện Môi trường Nông nghiệp về triển khai nhiệm vụ 2017, lựa chọn sản phẩm chủ lực, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Tiếp đoàn và làm việc với đoàn gồm các thành phần Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện, Thủ tưởng các đơn vị, BCH Công đoàn và Đoàn TNCS HCM.

Thay mặt cho Viện, PGS.TS. Mai Văn Trịnh – Viện trưởng đã báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu nổi bật, năm 2016, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 và định hướng phát triển sản phẩm khoa học công nghệ chủ lực trong các năm tiếp theo. Nhân dịp này, Lãnh đạo Viện, Thủ trưởng các đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể đã có nhiều ý kiến kiến nghị với Ban Giám đốc VAAS về phát triển khoa học công nghê lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cái thiện cơ sở vật chất, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam với Viện Môi trường Nông nghiệp.

Các Ban, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Viện Môi trường Nông nghiệp trong những năm qua. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và viên chức trong Viện. Các định hướng sản phẩm chủ lực, phát triển khoa học công nghệ của Viện trong thời gian tới cơ bản đã bám sát các chủ trương, chính sách của ngành, định hướng phát triển khoa học công nghệ của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Qua đây, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và cùng với  Viện Môi trường Nông nghiệp tháo gỡ những khó khăn, tận dụng những cơ hội và lợi thế để xây dựng Viện trở thành cơ quan nghiên cứu đầu ngành về môi trường nông nghiệp, nông thôn.

Với tinh thần khẩn trương, triển khai quyết liệt các hoạt động ngày từ đầu xuân, hy vọng năm 2017 là một năm có nhiều thành công, đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ chào mừng 65 năm thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và hướng tới 10 năm thành lập Viện Môi trường Nông nghiệp vào năm 2018.

Bài và ảnh

 

Đinh Việt Hưng