Hội nghị Công bố Quyết định Bổ nhiệm lại các chức danh Lãnh đạo Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 18 / 09 / 2019

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành bổ nhiệm lại các chức danh Lãnh đạo Viện bao gồm Viện trưởng Mai Văn Trịnh, Phó Viện trưởng Trần Văn Thể  nhiệm kỳ II (2019 - 2024) sau khi hết nhiệm kỳ I (2014 – 2019) tại Hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp

Đại diện cho Ban Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có ông Phạm Văn Thuận, Trưởng Ban Tổ chức và Hành chính, ông Nguyễn Song Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Hành chính cùng tập thể Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo đơn vị, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TNCS HCM Viện Môi trường Nông nghiệp.

Được sự ủy quyền của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thuận đã trao Quyết định Bổ nhiệm lại cho Viện trưởng và Phó Viện trưởng. Các anh rất xúc động và có những lời cảm ơn, chia sẻ rất chân thành tới mọi người và hứa hẹn sẽ đóng góp công sức phát triển Viện hơn nữa trong tương lai.

Ông Nguyễn Song Hà đọc Quyết định tái bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp

Ông Phạm Văn Thuận trao Quyết định tái bổ nhiệm cho Viện trưởng Mai Văn Trịnh

Ông Phạm Văn Thuận trao Quyết định tái bổ nhiệm cho Phó Viện trưởng Trần Văn Thể

Viện Trưởng Mai Văn Trịnh phát biểu ý kiến sau khi nhận Quyết định.

Phòng Khoa học và HTQT