Viện Môi trường Nông nghiệp tổng kết công tác 2019 và phương hướng 2020

Cập nhật vào ngày: 17 / 01 / 2020

Ngày 16 tháng 1 năm 2020, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức "Hội nghị viên chức, tổng kết công tác 2019 và phương hướng 2020" với sự tham gia đầy đủ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị, Hội đồng KH$CN, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TNCS HCM và toàn thể các cán bộ viên chức và hợp đồng của Viện.

Hội nghị đã tổng kết lại những kết quả trong các công tác năm 2019 (tổ chức hành chính, khoa học, tài chính, thông tin tuyên truyền ...), những thành tựu, thiếu sót, hạn chế đặc biệt chú trọng kết quả những chỉ tiêu đã đặt ra trong năm 2019 và xây dựng bộ chỉ tiêu cho năm 2020 qua đó nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị trong Viện.

Hội nghĩ cũng thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết sửa đổi các quy chế nội bộ của Viện, Công đoàn; trao quà cho cán bộ hưu trí trong năm 2019 và công bố các bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân năm 2018

Cuối Hội nghị, PGS. TS. Mai Văn Trịnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đã thay mặt cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện phát biểu chỉ đạo, tổng kết hội nghị khép lại năm 2019 với những kết quả đạt được và mở ra những kế hoạch mới cho năm 2020.

TS. Trần Quốc Vương, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020

Các đại biểu đóng góp ý kiến cho Hội nghị

PGS. TS. Phạm Quang Hà, chủ tịch Hội đồng KH&CN Viện góp ý cho định hướng phát triển khoa học của Viện

VT. Mai Văn Trịnh thay mặt Viện tặng quà cho TS. Trần Đình Phả, cán bộ hưu trí nguyên trưởng Phòng Khoa học & HTQT

VT. Mai Văn Trịnh phát biểu chỉ đạo và tổng kết Hội nghị

Phòng Khoa học và HTQT