Viện môi trường nông nghiệp tham gia hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2 tại tp. Cần Thơ

Cập nhật vào ngày: 29 / 08 / 2016

Viện môi trường nông nghiệp tham gia hội thảo quốc gia

về khoa học cây trồng lần thứ 2 tại tp. Cần Thơ

 

Trong hai ngày 11 và 12/8/2016, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ 2 tại thành phố Cần Thơ. Hội thảo có sự tham gia của trên 500 nhà khoa học và quản lý từ 18 đơn vị thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, các trưởng đại học, các học viện, các cơ quan quản lý thuộc Bộ và các địa phương.

Với vai trò là cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về khoa học và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường nông nghiệp, nông thôn, trong đó đặc biệt là thu gom, tái sử dụng phế phụ phẩm cây trồng, Viện Môi trường nông nghiệp đã cử 13 nhà khoa học tham dự và đóng góp cho Hội thảo này.Trong kỷ yếu dày 1227 trang, Viện Môi trường nông nghiệp có 6 công trình trong tổng số 169 công trình, trong đó có 3 công trình được Ban tổ chức lựa chọn trình bày tại các tiểu ban. Rất vinh dự và tự hào, trong 3 báo cáo trình bày có 1 báo cáo của Tiến sỹ Lương Hữu Thành: “Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng ức chế nấm Neuscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu Thanh Long” được Ban tổ chức trao giải Nhì.

Môi trường nông nghiệp ngày càng có nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng do thâm canh tăng năng suất, sử dụng các yếu tố đầu vào thiếu kiểm soát, cùng với sức ép của sự gia tăng dân số, công nghiệp hoá và đô thị hoá, trong đó các chất thải từ cây trồng, thâm canh ngày càng lớn, phát thải khí nhà kính từ trồng trọt ngày càng cao. Với vai trò trách nhiệm của mình, Viện Môi trường Nông nghiệp sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp về khoa học công nghệ cho các Hội thảo quốc gia về khoa học cây trồng trong những năm tới.

Hình 1. Đoàn Đại biểu Viện Môi trường nông nghiệp tại Hội thảo

Hình 2. Khu vực trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện MTNN tại Hội thảo

 

TS. Trần Đình Phả