Hội thảo/tập huấn về hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật vào ngày: 21 / 07 / 2016

Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, ngày 7 và 8/7/2016, Viện Môi trường Nông nghiệp tổ chức Hội thảo/tập huấn về hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Hải Hoà, tình Thanh Hoá. Tham gia hội thảo, tập huấn gồm 60 học viên là các cán bộ quản lý liên quan đến lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn từ các Sở Nông nghiệp và PTNT và một số huyện trực thuộc các tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình và Thanh Hóa.

Môi trường nông nghiệp, nông thôn đang là vấn đề gây nhiều bức xúc đối với nông dân và cán bộ quản lý địa phương. Do đó, việc nhận thức đầy đủ về các quy định pháp luật, thực trạng và những thách thức trong BVMT nông nghiệp nông thôn đối với cán bộ quản lý cấp cơ sở có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với môi trường nông nghiệp, nông thôn, tiến tới phát triển bền vững về sản xuất và an toàn về môi trường.

Hội thảo tập huấn hướng đến các mục tiêu tăng cường năng lực của các cán bộ quản lý cơ sở về các chính sách bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn, cập nhật thông tin về những vấn đề môi trường, khó khăn trở ngại trong quản lý môi trường nông nghiệp, nông thôn, cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn từ thực tế quản lý tại các địa phương để xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn. Khai mạc hội thảo tập huấn, PGS.TS. Đinh Vũ Thanh – Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn, trong đó có vai trò của cán bộ quản lý cấp cơ sở. Thông qua hội thảo tập huấn này, Bộ Nông nghiệp và PTNT mong nhận được các ý kiến phản hồi, góp ý của các cán bộ địa phương để từng bước hoàn thiện công tác xây dựng và thực thi pháp luật về BVMT nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài các nội dung do các cơ quan của Bộ giới thiệu về Luật Bảo vệ Môi trường, các quy định trong quản lý môi trường chăn nuôi, bảo vệ thực vật, TS. Trần Văn Thể - Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổng hợp, phân tích các kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua và nêu lên những tồn tại, thách thức cần phải vượt qua trong thời gian tới trong thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp, nông thôn.

Với mỗi chủ đề trao đổi, báo cáo viên kết hợp thảo luận với cán bộ địa phương để làm rõ hơn các vấn đề đặt ra cần giải quyết nhằm nâng cao năng lực, tìm kiếm giải pháp đẩy mạnh các hoạt động quản lý môi trường ngành nông nghiệp, nông thôn. Kết thúc chương trình hội thảo, tập huấn, các đại biểu tham gia còn cung cấp bổ sung các thông tin liên quan và có phiếu đánh giá về các nội dung hội thảo tập huấn. Đa số các đại biểu đều đánh giá cao chủ trương của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quan tâm đến công tác quản lý môi trường tại các địa phương và đánh giá cao công tác tổ chức của Viện Môi trường Nông nghiệp. Các đại biểu tham gia hội thảo tập huấn đều mong rằng cần phải mở rộng và thực hiện thường xuyên các hoạt động tương tự để các cán bộ địa phương có cơ hội trao đổi, tiếp thu và chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương.

TS. Trần Văn Thể - Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp tổng hợp kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường

Học viên đại diện cho các cán bộ quản lý từ các Sở Nông nghiệp và PTNT đặt câu hỏi                                                                                                                                                                    Bài và ảnh Đỗ Thị Hồng Dung