Link phát sóng 2 bản tin và 2 phóng sự tuyên truyền về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

Cập nhật vào ngày: 14 / 01 / 2020

Trong khuôn khổ nhiệm vụ môi trường "Hội thảo tập huấn những quy định pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn" năm 2019 của Viện Môi trường Nông nghiệp (Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Hồng Dung, Phòng Khoa học và HTQT) đã xây dựng 2 bản tin và 2 phóng sự tuyên truyền về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam

Link phát sóng 2 bản tin: https://vtv.vn/video/o-nhiem-kenh-bac-hung-hai-403360.htm

Link phát sóng 2 phóng sự: https://vtv.vn/video/chuyen-nha-nong-o-nhiem-tu-chat-thai-chan-nuoi-415663.htm

                                            https://vtv.vn/video/chuyen-nha-nong-xu-ly-rac-thai-doc-hai-trong-nong-nghiep-402835.htm

Phòng Khoa học và HTQT