Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Cập nhật vào ngày: 17 / 11 / 2020

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và PTNT giao, ngày 06 tháng 11 năm 2020, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức “Hội thảo tập huấn công tác bảo vệ môi trường và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp” tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đến tham dự hội thảo có các đại biểu từ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Chăn nuôi, Cục trồng trọt của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Đại diện các Viện nghiên cứu, trường như Viện Chăn nuôi Quốc gia, Viện Môi trường Nông nghiệp; Đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi, Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối nông thôn mới); đại diện các Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh khu vực miền Bắc. Hội thảo tập huấn do ông Trần Văn Thể, Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp chủ , các diễn giả đến từ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Viện Chăn nuôi quốc gia và Viện Môi trường Nông nghiệp

Trong Hội thảo tập huấn, các chuyên gia đến từ các Vụ, Tổng Cục, Cục và Viện nghiên cứu đã trình bày và thảo luận một số nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật và chăn nuôi như cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật và chăn nuôi; môt số giải pháp trong bảo vệ môi trường lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật và trong chăn nuôi, hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải nhựa trong lĩnh vực thủy sản. Hội thảo diễn ra sôi nổi và nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ đại diện các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Lạng Sơn … Trong đó, có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá làm rõ các quy định, phản ánh những tồn tại, hạn chế, khoảng trống và các kiến nghị trong triển khai pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đây là cơ sở quuan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, giải pháp quản lý đối với công tác bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp, nông thôn.

Một số hình ảnh Hội thảo:

Nguyễn Đức Hiếu