Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Viện Môi trường Nông nghiệp

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2017

Ngày 31/7/2017, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ công bố Quyết định 696/QĐ-KHNN-TCCB ngày 11/7/2017 về việc tiếp tục bổ nhiệm PGS. TS. Phạm Quang Hà giữ chức Phó Viện trường Viện Môi trường Nông nghiệp; Quyết định 767/QĐ-KHNN-TCCB ngày 24/7/2017 về việc tiếp nhận bổ nhiệm TS. Trần Quốc Vương giữ chức Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp.

Tham dự buổi lễ công bố có PGS. TS. Phạm Văn Toản, Phó Giám đốc, Ông Phạm Văn Thuận - Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, PGS.TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị,  BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Buổi lễ được tổ chức long trọng, trang nghiêm, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển Viện Môi trường Nông nghiệp.