Cuộc thi viết tìm hiểu về môi trường

Cập nhật vào ngày: 14 / 12 / 2015

Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2015 và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ngày 26/6/2015 Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về môi trường cho các đoàn viên, thanh niên trong Viện. Cuộc thi gồm hai phần: Phần 1 yêu cầu mỗi đoàn viên chuẩn bị một báo cáo với đề tài tự chọn có nội dung liên quan đến môi trường nông nghiệp hoặc các vấn đề lien quan đến chuyên môn của các đoàn.  Phần 2 là phần yêu cầu các đoàn viên tham gia thuyết trình về nội dung đã trình bày trong bài viết.

Sau khi phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 07 bài dự thi với các chủ đề khác nhau. Các bài dự thi đều được chuẩn bị kĩ càng, đại diện cho những hướng nghiên cứu mới, nổi bật như Phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) trong lĩnh vực nông nghiệp; Sử dụng thực vật trong cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường không khí trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiều nội dung khác có liên quan mật thiết đến chuyên môn của các đoàn viên. Buổi trình bày của đại diện các nhóm đoàn viên được bắt đầu lúc 9h sáng ngày 26/6/2015, dưới sự đánh giá của bảy thành viên hội đồng giám khảo  do PGS.TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng và hơn 60 đoàn viên, cán bộ nghiên cứu trẻ tham gia với không khí hung biện và tranh luận sôi nổi. Các thành viên hội đồng giám khảo đã có những góp ý và đánh giá rất sâu sắc về các bài viết và bài trình bày để các đoàn viên nhận rõ những điểm mạnh, yếu của mình để hoàn hiện các kết quả nghiên cứu.Tham dự buổi thuyết trình còn có đại diện của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đại diện các Bộ môn chuyên môn.

Kết thúc buổi thi, giải nhất, giải ý tưởng hay nhất và giải bài trình bày hay nhất đã được trao tặng cho bài dự thi của đoàn viên Nguyễn Thị Hằng Nga đến từ Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học với đề tài tìm hiểu về “Quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam”; giải nhì thuộc về đoàn viên Đinh Quang Hiếu đến từ Bộ môn Sinh học môi trường với đề tài “Nghiên cứu về ứng dụng NANO trong xử lý ô nhiễm môi trường”, giải ba thuộc về đoàn viên Đặng An Thạch đến từ Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ Môi trường với đề tài: “Sử dụng thực vật trong cảnh báo sớm ô nhiễm môi trường không khí trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Ngoài ra, giải ý tưởng hay nhất cũng được trao cho đoàn viên Phạm Thanh Hà với đề tài “Phương pháp đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) trong lĩnh vực nông nghiệp”;

Đánh giá về kết quả cuộc thi và tinh thần của đoàn viên, PGS. TS. Mai Văn Trịnh – Viện trưởng đã nhận xét cuộc thi này cho thấy cán bộ trẻ đã không ngừng học hỏi, đào sâu nghiên cứu, tìm tòi những điều mới trong khoa học về lĩnh vực môi trường nông nghiệp nông thôn. Đây là những hành động rất tích cực và cụ thể của các đồng chí đoàn viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng của mình. Cuộc thi cũng góp phần tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về bảo vệ môi trường tới các đoàn viên trong Viện và là động lực để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong thanh niên. Hy vọng rằng, ý nghĩa của cuộc thi sẽ cuộc thi sẽ được nhân rộng, là tiền đề cho quá trình nghiên cứu khoa học của các cán bộ trẻ, tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho đoàn viên thanh niên của Viện.

                                     

Cẩm Liên – Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế