Hội nghị công bố Quyết định Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Khoa học và HTQT và Phó Trưởng BM An toàn và Đa dạng sinh học

Cập nhật vào ngày: 31 / 03 / 2021

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Viện Môi trường Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Khoa học và HTQT đối với đồng chí Đỗ Thị Hồng Dung và Phó Trưởng Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học đối với đồng chí Cù Thị Thanh Phúc từ ngày 01/4/2021 theo Quyết định số 149/QĐ-MTNN-VP và số 150/QĐ-MTNN-VP ngày 26/3/2021 của Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Trịnh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Chi Lăng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Viện cùng các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Khối Quản lý, Khối Nghiên cứu 2 và toàn thể cán bộ viên chức và lao động hợp đồng có đóng bảo hiểm của Phòng Khoa học & HTQT, Bộ môn An toàn & Đa dạng sinh học.
Đồng chí Mai Văn Trịnh đại diện cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đánh giá rất cao năng lực và sự cố gắng của 2 đồng chí thời gian qua và giao trọng trách cho 2 đồng chí tiếp tục hoàn thiện, phát huy thế mạnh bản thân đóng góp cho Phòng, Bộ môn và Viện trên cương vị mới
Đỗ Thị Thùy Dung