Hội nghị Định hướng Chiến lược nghiên cứu và sản phẩm cho các đơn vị Viện Môi trường Nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025

Cập nhật vào ngày: 18 / 09 / 2019

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Lãnh đạo Viện đã phối hợp với Hội đồng Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Định hướng Chiến lược nghiên cứu và sản phẩm cho các đơn vị nghiên cứu trong Viện giai đoạn 2020 -2025. Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ nghiên cứu trong đơn vị

Mở đầu hội nghị Lãnh đạo từng đơn vị lên trình bày về Chiến lược xây dựng và phát triển của đơn vị giai đoạn 2020 – 2025, nguồn lực cơ sở vật chất, thành tựu, những vấn đề trọng tâm và lắng nghe những góp ý của Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng đã có những góp ý rất sát về định hướng chiến lược nghiên cứu và sản phẩm đảm bảo bám sát chức năng nhiệm vụ, thế mạnh của mỗi đơn vị. Chiến lược nghiên cứu và sản phẩm phải mang tính tập trung, tránh dàn trải và đóng góp được vào chiến lược và sản phẩm chung của Viện.

Một số hình ảnh Hội nghị

 

Phòng Khoa học và HTQT