VTV1HD Chuyện nhà nông: Kinh tế tuần hoàn - Bài toán về chất thải chăn nuôi

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Link Chuyện nhà nông: Kinh tế tuần hoàn - Bài toán về chất thải chăn nuôi phát trên VTV1 HD

https://vtv.vn/video/chuyen-nha-nong-kinh-te-tuan-hoan-bai-toan-ve-chat-thai-chan-nuoi-462875.htm?fbclid=IwAR3mXga4-q0ml-bvTORBdyMepi8CLkDoTXSdcW5Bx_Cz1kU1Ksxz8U4d7T0

Người trả lời phỏng vấn:

1. PGS. TS. Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp

2. TS. Đào Văn Thông, Phó Trưởng Bộ môn Môi trường nông thôn, Viện Môi trường Nông nghiệp