Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021, đợt II

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021, đợt II

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 chỉ tiêu

- Thời gian đào tạo: 3 - 4 năm

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Học phí: 16.500.000đ/năm

Thông tin chi tiết về Chuyên ngành đào tạo và mã số, Điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển, địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ, địa điểm và thời gian xét tuyển xem trên file đính kèm

(VAAS_Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II)