Hội nghị khoa học Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học năm 2017

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2017

Hội nghị khoa học Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học năm 2017

Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Viện Môi trường nông nghiệp đã diễn ra Hội nghị Khoa học năm 2017 của Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học.

Tham dự Hội nghị Khoa học của Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học, về phía lãnh đạo Việncó PGS.TS. Mai Văn Trịnh – Viện trưởng, PGS.TS. Phạm Quang Hà – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Viện; TS. Trần Văn Thể - Phó Viện trưởng, cùng với một số thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ Viện, các nhà khoa học thuộc Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học và các viên chức Bộ môn, nhà khoa học khác quan tâm.

Sau phần khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, mục đích yêu cầu của ThS. Nguyễn Huy Mạnh – Phó Trưởng Bộ môn, Hội nghị Khoa học công nghệ được điểu khiển của TS. Đặng Thị Phương Lan- Trưởng Bộ môn An toàn và Đa dạng sinh học.

Kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ môn trong năm 2016 được trình bày trong 7 báo cáo. Hội nghị khoa học là buổi sinh hoạt học thuật của các nhà nghiên cứu khoa học trong Bộ môn: rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng chuẩn bị kết quả nghiên cứu và trình bày báo cáo bằng powerpoint, kỹ năng. Trong Hội nghị đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi về kết quả nghiên cứu, phương pháp xử lý số liệu, cũng như định hướng nghiên cứu và phát triển của Bộ môn trong năm 2017 và những năm tới. Thông qua trao đổi học thuật, các nhà khoa học trẻ của Bộ môn cũng tiếp nhận được nhiều thông tin cập nhật, phương pháp trình bày báo cáo, phương pháp thuyết trình và nhiều kỹ năng khác.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Trần Văn Thể - Phó Viện trưởng, thay mặt Lãnh đạo Viện trực tiếp theo dõi chuyên môn của đơn vị đã đánh giá cao khâu chuẩn bị, tổ chức nghiêm túc, các báo cáo đều có chất lượng cao, trình bày đẹp, thuyết trình rõ ràng. Nội dung các báo cáo đều gắn kết chặt chẽ với chuyên môn của Bộ môn. Các báo cáo viên tuy còn là các nhà khoa học trẻ nhưng rất tự tin trong trình bày và làm chủ các nội dung trong báo cáo. Thông qua Hội nghị này, cũng có thể thấy rằng hướng đi về khoa học của đơn vị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao. Trên cơ sở này, Lãnh đạo Viện đã gợi mở hướng gắn kết các kết quả nghiên cứu đã có với định hướng phát triển khoa học công nghệ của đơn vị trong thời gian tới như mở rộng các hoạt động nghiên cứu, tạo ra sản phẩm khoa học có giá trị cho các lĩnh vực kiểm soảt và diệt trừ sinh vật ngoại lại (cây trồng, thuỷ sản), khai thác đa dạng sinh học trong xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn, các hướng nghiên cứu về an toàn môi trường, sản xuất nông sản an toàn, khai thác đa dạng sinh học cho mục đích kinh tế, năng lượng mà không cạnh tranh với an ninh lương thực,…

Bài. Trần Đình Phả. Ảnh. Đỗ Thị Hồng Dung