TỌA ĐÀM: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ tiên tiến, nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH, BVMT

Cập nhật vào ngày: 09 / 11 / 2023

Những giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH, BVMT là nội dung chính trong buổi Tọa đàm "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ tiên tiến, nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH, Bảo vệ môi trường" do Báo NTNN/Dân Việt phối hợp với TT Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức.

Link video: https://danviet.vn/toa-dam-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-ve-ap-dung-cong-nghe-tien-tien-nong-nghiep-thong-minh-2023102509412765.htm

Người cung cấp: PGS. TS. Phạm Quang Hà, Hội đồng KH&CN Viện