Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2014 được công bố hôm nay (24/6)

Cập nhật vào ngày: 10 / 08 / 2015

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015 – Hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ công bố Báo cáo môi trường quốc gia 2014. Tham dự buổi lễ có Đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ/ngành ở Trung ương, các Sở Tài nguyên Môi trường của một số địa phương, các trường Đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam

Thực thi Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 05 năm một lần; hằng năm lập báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia. Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo môi trường quốc gia chuyên đề về “Môi trường nông thôn” nhằm đánh giá tổng quan môi trường nông thôn của Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2014.

Với khoảng 67% dân số cả nước, nông thôn Việt Nam đang trên con đường đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH của đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đã đem lại những thay đổi đáng kể về đời sống, hạ tầng kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường nhiều vùng nông thôn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển KT-XH mạnh mẽ là những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm môi trường.

Chính vì vậy, việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, hiện trạng, tác động và xu hướng các vấn đề có liên quan đến môi trường nông thôn tại Việt Nam sẽ hỗ trợ cho việc xem xét điều chỉnh, bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp nhằm quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong quá trình đổi mới, phát triển và các khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay

Biên tập

Việt Hưng