Khoa học BVTV mới và sử dụng thuốc BVTV đảm bảo phát triển bền vững

Cập nhật vào ngày: 17 / 01 / 2024

Bài trình bày của GS.TS Nguyễn Văn Tuất, Chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam tại diễn đàn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, trách nhiệm.

Nguồn: https://nongnghiep.vn/video/khoa-hoc-bvtv-moi-va-su-dung-thuoc-bvtv-dam-bao-phat-trien-ben-vung-tv373643.html