Thông tin về Học bổng toàn phần Thạc Sỹ Nhật Bản 2019

Cập nhật vào ngày: 09 / 08 / 2018

Kính gửi:  - Lãnh đạo đơn vị

                 - Các cán bộ quan tâm
Phòng Khoa học và HTQT xin gửi Lãnh đạo đơn vị phổ biến đến các cán bộ trong đơn vị mình CV 5984 của Bộ NN và PTNT V/v cử ứng viên tham gia chương trình đào tạo Thạc sỹ Nhật Bản 2019 
Chương trình do Bộ NN và PTNT phối hợp với Văn phòng chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tổ chức Hội thảo
- Nội dung: Trao đổi thông tin liên quan đến chương trình học bổng toàn phần trình độ Thạc sỹ Nhật Bản năm 2019
- Thời gian: 9h00 ngày 29/8/2018 
- Địa điểm: Phòng hợp nhà B6, Bộ NN và PTNT số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Cám ơn PGS. TS. Phạm Quang Hà đã cùng cấp thông tin
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm