Thông báo: Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018 đợt I của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Cập nhật vào ngày: 21 / 02 / 2018

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị

               Thạc sĩ Viện Môi trường Nông nghiệp và các cán bộ quan tâm

Phòng Khoa học & HTQT xin gửi thông tin về Thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ đợt I năm 2018 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

- Địa điểm nộp hồ sơ:

Ban Đào tạo Sau đại học, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 24/2/2018

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến ngày 10/4/2018

- Làm thủ tục nhập học: Dự kiến khoảng từ 15/4/2018 đến 25/4/2018

Mọi thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh, chuyên ngành đào tạo, hình thức và thời gian đào tạo, phương thức và thời gian tuyển sinh, hồ sơ và số lượng dự tuyển, thông tin liên hệ xin tham khảo Công văn số 1518/TB-KHNN-SĐH ngày 28/12/2017 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (link bên dưới)

Công văn số 1518/TB-KHNN-SĐH

Xin cám ơn Phó VT Phạm Quang Hà đã cung cấp thông tin