Báo cáo Hội nghị Khoa học Bộ môn Sinh học Môi trường

Cập nhật vào ngày: 17 / 10 / 2017

Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ môn Sinh học Môi trường đã có 4 báo cáo khoa học. Tham dự buổi báo cáo này có Ban Giám đốc Viện, Hội đồng Khoa học Viện, các cán bộ phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng toàn thể cán bộ Bộ môn Sinh học Môi trường.

Danh sách các báo cáo như sau:

Báo cáo chung: Tình hình nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2016, phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

Trình bày: TS. Lương Hữu Thành

 

BC 1: Bước đầu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng ức chế nấm Neosoytalidium dimidatum gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long

Trình bày: ThS. Hà Thị Thúy

 

BC 2: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn xử lý phốt pho trong nước thải chăn nuôi sau biogas

Trình bày: ThS. Đinh Quang Hiếu

 

BC 3: Nghiên cứu khả năng tái sử dụng phế thải sau hệ thống biotoilet khô phục vụ sản xuất nông nghiệp

Trình bày: KS. Nguyễn Đình Tráng