Thông báo tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Cập nhật vào ngày: 17 / 01 / 2018

Kính gửi các nhà khoa học Viện Môi trường Nông nghiệp!

Phòng Khoa học xin gửi CV 927/CV-NAFOSTED v/v tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018 để các nhà khoa học có nhu cầu đề cử hoặc tự ứng cử
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu tới Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 21/01/2018
Địa chỉ: Tầng 4 số 39 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: nafosted@most.gov.vn và cc email: thanhtt@most.gov.vn