HN1HD Hà Nội những góc nhìn 16h00 ngày 02/10/2020: Hà Nội xóa bỏ đốt rơm rạ

Cập nhật vào ngày: 07 / 10 / 2021

Link Hà Nội những góc nhìn 16h00 ngày 02/10/2020 trên kênh HN 1 HD: Hà Nội xóa bỏ đốt rơm rạ

http://hanoitv.vn/ha-noi-nhung-goc-nhin-v150719.html

Nguồn: PGS. TS. Phạm Quang Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng KH&CN Viện Môi trường Nông nghiệp